AZ OLVASÓ NŐK VESZÉLYESEK?


Vissza-visszatérő motívum a festészetben az elmélyülten olvasó nő alakja. A jelenet általában annyira idilli, hogy azt gondolhatjuk, hogy az ezt megörökítő festő a lehető legészrevétlenebbül, a szoba sarkában meghúzódva alkotott, nehogy megzavarja az olvasás, az elmélkedés pillanatait.

Számunkra ma már természetes a látvány és a tevékenység szabadsága is. Természetesen nem volt ez mindig így. Sokáig a férfiak privilégiuma volt az olvasás, az elme pallérozása. Szokás volt a férfi minőséget a szellemmel, a nőit pedig a küllemmel összekapcsolni (ez a jelenség talán még ma is él). Annak ellenére, hogy a tudás és a női nem a művészetekben számtalan módon kapcsolódott össze, elég felidéznünk Pallasz Athéné vagy a múzsák alakjait, megtekintenünk Michelangelo isteni tudást megtestesítő, jövőt fürkésző szibilláit.

 

tovább...Bejelentkezés