Regisztráció


FIGYELEM!

Művész:
Ha festményeidet szeretnéd feltölteni akkor a regisztráció típusa legyen Művész!

Látogató:
Ha csak festményeket szeretnél nézegetni és értékelni, valamint a művészekkel beszélgetni akkor kérlek a Látogató típusú regisztrációt válaszd!

 

Az oldal céljai

Az ArtGal festőművészeti oldal több, egymással szoros kapcsolatban álló okból jött létre.


Egyrészt lehetőséget szeretnénk teremteni egy olyan közösség létrejöttéhez, amely festészet iránt fokozott érdeklődést tanúsít, akár úgy, mint érdeklődő, gyűjtő, kereskedő, akár mint alkotó. Találkozási pont kívánunk lenni, hogy ezek a csoportok megismerhessék egymást, párbeszédet kezdhessenek, kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.


Szeretnénk bemutatkozási lehetőséget biztosítani olyan kiemelkedően tehetséges alkotóknak, akik nincsenek a rivaldafényben, még ha alkotásaik színvonala erre okot is adna. Ennek megfelelően, nem csak a művészeti képzésben részt vevő, vagy végzett hivatásos alkotók regisztrálhatnak, de várjuk olyan autodidakta alkotók regisztrációját is, akiknek művészete a túlmutat a kommersz, a hobbyfestés minőségén. Nem a végzettség és az elismertség az elsőszámú szempont, hanem az esztétikai és szellemi minőség. Az oldal üzemeltetői a magas művészi minőség mellett kötelezik el magukat.

Az oldal további célja, hogy a magyar művészeti élet kisebb-nagyobb aktualitásairól hírt adjon, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy fokozott figyelmet szentel az oldalon regisztrált alkotókat érintő rendezvényekre, a kisebb galériák, bemutató termek programjaira, a "kismesterek" kiállításainak propagálására.

Szabályzat

Az ArtGal festőművészeti oldal mindenki számára nyitott, annak tartalmát tanulmányozhatja, a képgalériákat látogathatja. Az oldalon bárki regisztrálhat, aki hajlandó elfogadni és betartani a használati feltételeket, és megfelel az oldal által kitűzött minőségi elvárásoknak. A regisztráció többféle előnnyel jár.

Regisztráció

A regisztráció feltétele a Szabályzat megismerése és elfogadása. A regisztrációval a jelentkező elismeri, hogy elolvasta és megértette, magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a Szabályzat pontjait, az esetleges következményekkel tisztában van. Vitás esetben érdemes a GY.I.K. alpontot tanulmányozni, végső soron az oldal moderátoraihoz, vagy adminjaihoz lehet fordulni jogorvoslatért.
A regisztráció során kötelező a valódi adatok megadása. Élő e-mail címre megerősítő üzenetet küldünk, itt lehet aktiválni az új regisztrációt. Csak valós név elfogadható, a becenévvel, művésznévvel, kitalált névvel történő regisztrációk törlésre kerülnek.
Avatar (bemutatkozó) képként csak olyan fotó tölthető fel, amely a regisztrálót ábrázolja. Egyéb motívumok, vagy szövegek nem fogadhatóak el.
Tilos a többszörös regisztráció, erre az esetre a működtetők fenntartják a jogot, hogy véglegesen eltiltsák a felhasználót az oldal életében való részvételtől.
A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, reklám és marketing célokra nem használjuk fel, a tagság megszűnése után nem tároljuk. 

Az oldalra regisztrálni két féle státuszban lehet:

Művész:
Saját készítésű alkotásait feltöltheti az oldalra, ahol a neve alatt önálló galéria jön létre.
Lehetősége van rövid bemutatkozás megjelentetésére, pályája jelentősebb állomásainak ismertetésére.  
Hozzászólhat mások műveihez, kritikát, javaslatokat fogalmazhat meg.
Értékelheti mások műveit.
A fórumban új bejegyzést hozhat létre, illetve kapcsolódhat már működő fórumokhoz.
Lehetősége van a kiállításairól hírt adni, annak meghívóját megjelentetni.
Saját blogot vezethet.

Látogató:
Látogathatja az alkotók galériáit.
Az alkotások alatt véleményt írhat, kritikát, javaslatot fogalmazhat meg.
Értékelheti a műveket.
A fórumokhoz kapcsolódhat, hozzászólásokat írhat, lehetősége van új fórumbejegyzést létrehozni.
Lehetősége van a tudomására jutott, érdeklődésre számot tartó rendezvényekről tájékoztatni az oldal olvasóit.

Az oldal használatával kapcsolatos tudnivalók

Jogi előírások:
Az oldalra kizárólag saját készítésű alkotások tölthetőek fel, olyanok, melyek teljes, minden felhasználási feltételnek megfelelő tulajdonjogával rendelkezik a feltöltő. Csak olyan kép tölthető fel, amely nem sérti más személyiségi, vagy szerzői jogait. Amennyiben az alkotásokkal kapcsolatban másnak – a fent említett - jogai állhatnak fent, akkor az oldal üzemeltetőinek joguk van felhasználásra vonatkozó engedélyek ellenőrzésére. A feltöltő felelőssége, hogy ezekkel az engedélyekkel rendelkezzen. Minden jogsérelemből származó felelősség a feltöltőt terheli. Kérdéses esetben az üzemeltetőnek joga van a feltöltött képeket felszólítás után törölni.
Az oldalra elsősorban saját szellemi munka eredményeit várjuk, de nem zárkózunk el az olyan alkotások fogadásától sem, amelyeket más alkotás ihletett, annak részletei, vagy egésze másolat, átdolgozás, utánérzés. Ebben az esetben fel kell tüntetni az eredeti mű szerzőjét, amennyiben szerzői jogok állhatnak fenn, az alkotónak rendelkeznie kell a felhasználásra jogosító dokumentumokkal.

Az oldalra feltöltött képeket az oldal és a közösség saját népszerűsítése érdekében, korlátozott időtartammal és formában felhasználhatja, úgy, hogy a továbbhasznosításra másoknak, harmadik személynek nem ad lehetőséget. Minden ettől eltérő felhasználási lehetőségek feltételeiről egyénileg egyeztetünk az alkotókkal.

Képek feltöltése:
A regisztrációt követően a művészeknek lehetőségük van saját alkotásokról készített fotókat feltölteniük. A regisztrációt követően ezt mihamarabb tegyék meg. Az egy hónapig inaktív, üres galériákat töröljük. 
A saját kép feltöltése menüpont alatt lehet az alkotásokat regisztrálni. Kérjük pontos adatokat adjanak meg. A feltöltendő képek mérete ne haladja meg a 3Mb-ot, és a hosszabbik oldal ne legyen 1000 px-nél kisebb érték. Kérjük jó minőségű, éles, szépen körülvágott fotókat töltsenek fel. Az életlen, pixeles, a kép szélein túl egyéb részleteket (szobarészlet, állvány, kiállítótér) tartalmazó fotókat felszólítás után a szerkesztők törlik. A képeknek minden esetben címet kell adni. A kép címének első karaktere nem lehet szám, vagy a magyar ABC betűitől eltérő egyéb karakter. A cím nem sértheti mások világnézetét, vallási, faji, nemi identitását. Nem tartalmazhat pejoratív jelzőket, sértő, vulgáris kifejezéseket. Kerüljük a politikai megnyilvánulásokat.

A képek befogadásának feltételei nem kőbevésettek, és nagyrész a szubjektivitás talaján mozognak. Azonban az oldal tulajdonosainak van egy kifejezett minőségi és esztétikai elvárása az általuk létrehozott oldallal szemben, amelynek az oldalra feltöltött képeknek lehetőség szerint meg kell felelniük.
Az oldalra minden olyan kép feltölthető, amely magas művészi értékkel bír, technikailag és esztétikailag kiemelkedő színvonalat képvisel. Az oldalra feltöltött képek ellenőrzését témájuk, mondanivalójuk, technikai megvalósításuk szerint szubjektíven, de művészeti szempontok figyelembevételével, az oldalra való felkerülés után, meghatározatlan időnként szűrjük.
Az oldal üzemeltetőinek, illetve az oldal moderátorainak joga van az olyan képeket indoklás nélkül törölni, melyek megítélésük szerint az oldal minőségi elvárásainak nem felelnek meg. Ennek elkerülése érdekében kérjük, csak olyan képeket töltsenek fel, melyek már elkészült, befejezett művek, stílusukban, művészi formanyelvükben, esztétikai minőségükben kiemelkedő alkotások. Olyanok, amelyek egy galéria, kiállító terem, vagy galéria falán is megállnák a helyüket.
Kerüljük a félkész, részfolyamatokat ábrázoló képek, a skiccek, vázlatok, tervek feltöltését.

Az oldal kimondottan elzárkózik az internetről összeszedett fotók pontról pontra, egy az egyben való másolatainak fogadásától, mint ahogy általában a fényképek szolgalelkű, kritikátlan vászonra adaptálásaitól. Nem támogatott az oldalon az olyan művek szerepeltetése, melyek családi eseményeket, családtagokat, házi kedvenceket (esküvő, gyermekábrázolás, kutya, macska stb.) ábrázolnak, és a képen szerplőkön, és közvetlen ismerősi körükön kívül másoknak nem okoznak vizuális élményt, esztétikai kuriózumot. A fotóról készült festmények esetén az oldal üzemeltetői bekérhetik az eredeti fotó készítőjének engedélyét a másolat elkészítésére. Ennek hiányában a feltöltött képek törlésre kerülnek.

A digitális alkotások esetén vizsgáljuk az eredeti alkotáson elvégzett munka minőségét, egyediségét, az elkészült mű művészi értékeit. A csupán képmanipuláló progaramok effektjeivel, hozzáadott érték nélkül készített alkotások törlésre kerülnek.


Képek értékelése:
A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az oldal képeit értékelni és hozzászólással, kritikával illetni. Az értékelés tetszés szerinti számú csillag adásával történik. A képek mellett a kapott csillagok számának átlaga felfelé kerekítve jelenik meg. Egy felhasználó, egy adott képet csupán egyszer értékelhet.

1 csillag: elhibázott, technikailag és/vagy mondandójában rendkívül gyenge minőségű alkotás.
2 csillag: több, jelentős hiba fedezhető fel a képen, mondandója, technikai kivitelezésének művészi színvonala megkérdőjelezhető.
3 csillag: közepes mű, sem hátrányai, sem előnyei nem billentik el egyik irányba sem. Nem jelentős, vagy kimagasló teljesítmény.
4 csillag: rendezett, összefogott alkotás, művészi értéke megkérdőjelezhetetlen, kisebb-nagyobb hibák a technikában és /vagy a mondanivaló megfogalmazásában felfedezhetők.
5 csillag: minden szempontból kimagasló teljesítmény. Művészeti értéke elvitathatatlan, technikailag és/vagy eszmeiségében előremutató, újító, a maga nemében egyedi.

A fenti értékelési útmutató nem szentírás. Csupán zsinórmérték.
Az értékelés során a felhasználók vegyék figyelembe, hogy az értékelés a képnek kell, hogy szóljon, és nem a szemlél, művészetről alkotott szubjektív véleménye kapja a csillagokat. A különböző műfajok békés egymás mellett élésének alapfeltétele, hogy elfogadjuk, más-más tetszhet egyik, mint a másik embernek. Tilos bosszúból lepontozni, vagy viszonzásul magas ponttal honorálni egymást. Épp ezért az értékeléskor minden esetben hozzászólásban kell indokolni az adott csillagok számát.

A hozzászólásoknál és a kritikák írásánál ügyeljünk arra, hogy kerüljük a bántó, személyeskedő kifejezéseket. Tilos a gyalázkodás, a trágár, alpári szavak használata (még kipontozva is), az ilyen hozzászólásokat az üzemeltetők minden esetben törlik. Kerüljük mondandónkban a politikai megnyilvánulásokat.

A képek alatti kommentekben a képpel kapcsolatos mondanivalónkat közöljük. A viták, eszmecserék lefolytatására a megfelelő hely a fórum.

A hozzászólásoknál törekedni kell arra, hogy azok a képről szóljanak. A jó hozzászólás olyan, amelyet más kép alá téve, elveszti értelmét. Nem elfogadhatóak a semmitmondó, csupán szubjektív élményre támaszkodó pár szavas megnyilvánulások: tetszik/nem tetszik, húha, ez jó, klasz stb. Ezeket a hozzászólásokat, és a hozzájuk tartozó értékeléseket az üzemeltetők törlik. A rendszeresen ilyen hozzászólásokat elkövető felhasználókat felfüggesztéssel jutalmazhatják.

Üzenetek:
A felhasználóknak lehetőségük van személyes (privát) üzenet küldésére. Ezt egymásnak is küldhetik, vagy akár az üzemeltetőknek, moderátoroknak is. Az előbbi esetben, kérjük a kulturált, sértő hangnemtől mentes kommunikációt. Az utóbbiban is. Üzenetet az üzemeltetők és a moderátorok is küldhetnek a felhasználóknak. Ezek az üzenetek csak indokolt esetben kerülnek elküldésre. Figyelmeztetéseket, problémákat, szabálytalanságokat jeleznek. A felhasználó is küldhet üzenetet az oldal munkatársainak. Ebben az oldallal kapcsolatban tapasztalt hibákat, vagy szabálytalanságokat jelezheti.
Kérünk mindenkit, hogy üzenetet csak indokolt esetben küldjön, vegye figyelembe, hogy minden üzenet időt és energiát von el az oldal életével kapcsolatos egyéb tevékenységektől.
Nyomatékosan kérjük, hogy az oldal fejlesztőinek ne küldjenek üzeneteket. A nekik szánt kérdéseket, javaslatokat is a moderátoroknak jelezzék, ők továbbítják azokat a megfelelő helyre.

 


 
Bejelentkezés